Org

Leśne licha i potwory – postaci epizodyczne

Ogólna charakterystyka:
Leśne licha i ukrywający się heretycy – postaci epizodyczne Las jest miejscem sabatów, czyli zlotu czarnoksiężników i wiedźm, którzy, Pan raczy wiedzieć, co tam robią. Ponadto podobno mieszkają tam też najróżniejsze złe duchy i istoty potępione przez Pana. Ich aktywność rośnie wraz ze zbliżającym się świętem.

Jeśli chcesz zająć rolę heretyka, badacza zakazanej wiedzy, czciciela sił piekielnych lub potwora, zgłoś się do innego oddziału i przekaż nam odpowiednią informację. Będziesz potrzebował dwóch zestawów strojów. Będziemy z Tobą współpracować przy przygotowaniu się do tej roli.

Liczebność:
5 potworów, utajniona liczba członków sekty

Uzbrojenie i wygląd:
Sekciarze – czarne szaty z symbolami magicznymi, potwory – odpowiednio do słowiańskich podań.

Rola na Rejzie:
Ubarwienie gry, wniesienie wątku wewnętrznych podejrzeń i ew. dyplomacji z lasem.

Zgłoszenia:

Org

Mieszkańcy osadki zwanej Czeremszynem

Ogólna charakterystyka:
Mieszkasz w lesie z dziada-pradziada, a może uszedłeś tu dopiero niedawno przed wojenną pożogą i donosami zawistnych sąsiadów. Poznałeś pokój i wolność oferowany przez las i nie zamieniłbyś go na nic innego.

Liczebność:
10 – 15 osób

Uzbrojenie i wygląd:
Średniowieczne odzienie niskich warstw społecznych lub tradycyjne słowiańskie. Za broń służą Ci narzędzia codziennej pracy.

Rola na Rejzie:
Odgrywanie ludności cywilnej znajdującej się pomiędzy młotem a kowadłem wrogich sobie armii.

O dowódcy oddziału:

Org

Maruderzy-dezerterzy

Ogólna charakterystyka:
Dekada wojny, chaosu, walki o szczytne idee. Gwałtów, morderstw i niesienia pożogi. Codziennego zaglądania śmierci w oczy. Tak jak w kółko powtarzane słowo dla Ciebie wojna ta straciła już sens. Walka za ludzi, którzy gardzą Twoim życiem obrzydła Ci na wskroś. Jeśli nie możesz wieść spokojnego życia chcesz mieć z niego coś dla siebie. Rzuciłeś walkę za sprawę kielicha lub za jedność wiary i dołączyłeś do ludzi wolnych, rozlewających krew tylko we własnym imieniu.

Myślałeś, że pożegnałeś się z wojną na dobre, jednak odnalazła i osaczyła Cię.

Liczebność:
ok. 15 osób

Uzbrojenie i wygląd:
Dowolne uzbrojenie nawiązujące do piechoty husyckiej lub krzyżowców. Bardziej zniszczone. Może nosić ślady ostentacyjnego wyprucia lub przykrycia symboli dawnego oddziału.

Rola na Rejzie
Nękać i grabić intruzów. Pomagać wiedźmom. Współtworzyć wydarzenia fabularne. Spróbować znaleźć sposób, żeby wyjść cało z tej beznadziejnej sytuacji.

O dowódcy oddziału:

Org

Raubritterzy braci Kozel

Ogólna charakterystyka:
Bracia Wilko i Vaclav herbu Kozel pochodzą z Żyliny i są jedynymi synami niezbyt zamożnego rodu rycerskiego Pokorny. W młodości byli przygotowywani do pełnienia rycerskich obowiązków, ale plany te przekreślił incydent w który zamieszana była ich siostra Vladislava i lokalny klecha. Ksiądz ten zbałamucił bezbronną siostrę wbrew woli rodziny, gdy ta była już przeznaczona komu innemu. Rozwścieczeni bracia bez chwili namysłu zamordowali duchownego. Dzięki koneksjom ojca uniknęli kary śmierci, jednak nie kary w ogóle. Braci dosięgła eksomunika, wygnanie z rodzinnej Żyliny i pozbawienie majątku. Vladislavę zaś, w celu odpokutowania za grzech cudzołóstwa, wysłano potajemnie do któregoś z czeskich zakonów. Odtąd Wilko, Vaclav i ich najwierniejsi pocztowi ukrywają się po lasach i rabują, aby przeżyć i dożyć dnia odnalezienia i zjednania się z Vladislavą.

Liczebność:
ok. 15 osób

Uzbrojenie i wygląd:
Rycerze-zbójcy – zniszczone rycerskie wyposażenie i odzienie. Towarzyszący im knechci – zniszczone, brudne średnie opancerzenie.

Rola na Rejzie:
Nękać i grabić intruzów. Być może czasowo lub na stałe przejść na jedną ze stron. Zabezpieczyć święto w Lesie. Współtworzyć wydarzenia fabularne. (Gracze otrzymają briefing fabularny przed grą, który pozwoli im podjąć starania na rzecz odzyskania swojej dawnej pozycji lub wymierzenia zemsty winowajcom.)

Dowódca:

Org

Zielarki – matrony lasu

Ogólna charakterystyka:
Dawno temu poza lasem krzyczano za nimi: „wiedźmy!” i grożono śmiercią na stosie. Swoje przeznaczenie i bezpieczny dom odnalazły w tym pradawnym lesie i teraz to one decydują o życiu i śmierci śmiałków, z którymi przychodzi im przeciąć swe ścieżki. W lesie mają władzę, a las ma w nich swe opiekunki.

Trzy siostry są piękne, młode, mądre i mają dobrotliwe dusze, a przynajmniej tak widzą Ci, którzy nie sprowadzili na siebie ich gniewu. Służą potrzebom lasu, jego mieszkańców i epizodycznych gości. Jednoczą ich i przewodzą im. Pełnią rolę gospodyń i mistrzyń obrządków. Starają się poznać sekrety lasu, aby zapewnić istnienie wszystkim, których uciska religia Krzyża.

Czy zdołają się ukryć przed przetaczającymi się przez Las wojownikami, czy też uda im się nawiązać korzystne porozumienie?

Trudna gra między młotem a kowadłem!

Liczebność:
do 3 osób

Uzbrojenie i wygląd:
Gra wiedźmami wymaga dwóch wariantów stroju – jednego właściwego XV-wiecznym kobietom, zielarkom, oraz drugiego bardziej swoistego dla wiedźm. Pierwszy ma dać szansę na ukrywanie się pośród zwykłych ludzi. Drugi wariant powinien być noszony w trakcie odczyniania rytuałów.

Rola na Rejzie:
zapewnianie lasowi aury pogaństwa, prowadzenie wydarzeń fabularnych i rytuałów, handel ziołami, medykamentami i wiedzą. (Prosimy być gotowym na spalenie na stosie w wypadku niepowodzenia dyplomacji).

Opiekunki lasu:

Ania Szyller jako najstarsza siostra
Karolina Bazylewicz
Edyta Ciechanowicz

Org

Czeladź obozowa – drużyna kwatermistrzowska

Ogólna charakterystyka:
Ludność wspierająca katolicki wysiłek wojenny, a ciągnąca za wojskiem i zarabiająca na życie dbając o obóz i zaopatrzenie. Wydają posiłki i napitki, kontrolują stan zaopatrzenia, pełnią rolę tragarzy, rugają za nieporządek w obozie.

Liczebność:
do 10 osób

Uzbrojenie i wygląd:
Ubrana głównie cywilnie, odpowiednio do wykonywanej pracy i podróży. Uzbrojenie podręczne lub brak.

Rola w podjeździe:
Sprzedawać i wydawać posiłki i napitki (może też gotować – do uzgodnienia), dbać o obóz i obwarowania, zapewnić warunki do odpoczynku żołnierzom, ale przede wszystkim – robić interesy i dorobić się.

Role w oddziale do zajęcia:
Kwatermistrz, główny kucharz

O szefach czeladzi obozowej:

Org

Czeladź obozowa – medycy wrocławscy

Ogólna charakterystyka:
Uczeni i nadal pobierający nauki w różnych specjalizacjach. Pod przymusem, czy z potrzeby serca ciągną za wojskiem starając się ratować życie i zdrowie żołnierzy oraz pomagając w rozmaitych drobniejszych dolegliwościach… na miarę swoich możliwości.

Liczebność:
do 15 osób

Uzbrojenie i wygląd:
Ubrana głównie cywilnie, odpowiednio do wykonywanej pracy i podróży. Uzbrojenie podręczne lub brak.

Rola w podjeździe:
Ratować rannych i chorych z objęć śmierci. Prowadzenie obozowego i wysuniętego lazaretu.

Role w oddziale do zajęcia:
Magister (przywódca i przedstawiciel medyków), magister aptekarz (zastępca)

O szefach czeladzi obozowej:

Org

Poczet duchowieństwa i inkwizycji dominikańskiej

Ogólna charakterystyka:
Zakonnicy dominikańscy, franciszkanie, oraz zaufani biskupa Konrada. Znają się na swojej robocie i nie spoczną dopóki nie wyplenią czeskich herezji. Nie przebierają w środkach, ponieważ wierzą, że życie niewinnej osoby, to mała cena za Królewstwo Boże na ziemi. Poza tym nie ma naprawdę niewinnych. Amen. Nie znają się na żartach. Patrzą na ręce wszystkim.

Liczebność:
do 11 osób

Uzbrojenie i wygląd:
Zawsze pod bronią. Część kontrwywiadowcza i zwiadowcza raczej lekko opancerzona. Szpiedzy odpowiednio do przykrywki.

Rola w podjeździe:
Oddział jako całość ma za zadanie neutralizować podstępy przeciwnika i podejmować niebojowe działania szkodzące mu.
Kontrwywiad – obrona katolików przed działaniami wrogich szpiegów, przesłuchiwanie i próby przewerbowania jeńców oraz podejrzanych o szpiegostwo, dbanie o jeńców i o to, żeby nie uciekli, dbanie o morale, oddanie sprawie i porządek w obozie, ściganie dysydentów, dezerterów i wszelkiej maści wrogów porządku Kościoła Powszechnego. Powinni być wyposażeni w (bezpieczne) narzędzia pomocne w przesłuchaniach.
Rozpoznanie – wykonuje zadania specjalne zlecone przez dowódcę oddziału. Jest tam, gdzie jest potrzebne. Czasem w obozie, czasem w terenie.
Szpiedzy – są zakonspirowani w szeregach wroga. Pozyskiwanie i przekazują wrażliwe informacje, werbują agentów, sabotują, sieją dezinformację i defetyzm, trują, kradną i mordują. Na chwałę Pana!

Role w oddziale do zajęcia:
Dowódca: Ojciec Jan z Ząbkowic

Szpieg 1 – zakonspirowany w szeregach wroga. W kontakcie z ojcem Janem. (UWAGA! Trudna rola)

Szpieg 2 – uśpiony szpieg w szeregach wroga. Bez kontaktu z ojcem Janem, czy znajomości drugiego szpiega. (UWAGA! Wyjątkowo trudna rola)

O dowódcy oddziału:

Org

Najemnicy von Tischlera

Ogólna charakterystyka:
Ludzie von Tischlera to najemna piechota werbowana z terenów całego Śląska przez młodszego z braci von Tischler. Zdyscyplinowana i dobrze wyszkolona jednostka, której trzon stanowią weterani walk w Italii i Francji. Oprócz tego, w swoich szeregach mają wyśmienitych szermierzy z wrocławskiej Fechtschule oraz puszkarzy. Cechuje ich elastyczny styl walki z wykorzystaniem pełnego wachlarzu możliwości oddziału. Żołnierze, których Von Tischler rekrutuje, są ludźmi prostymi, ale brutalnie skutecznymi w bitce. Dla pieniędzy zrobią wszystko.

Liczebność:
do 15 osób (stan: 11/15)

Uzbrojenie i wygląd:
Odziani są w przeszywanice, elementy kolcze oraz płytowe, hełmy typowe dla piechoty, jak kapaliny i łebki. Oddział uzbrojony jest przede wszystkim w pawęże oraz broń drzewcową, wsparty przez strzelców posługujących się różnorodnym orężem – piszczelami, kuszami, łukami, a nawet procami.

Rola w podjeździe:
Oddział Von Tischlera jest formacją wielozadaniową i mobilną, a dzięki swojemu charakterowi może szybko reagować na zmieniające się środowisko pola walki.

Role w oddziale do zajęcia:
Dowódca najemników, zastępca dowódcy najemników.

Rekrutacja:
Na zaproszenie dowódcy.

Dowódca oddziału:

Org

Poczet rycerski Michała Kmity herbu Śreniawa

Ogólna charakterystyka:
Michał Kmita herbu Śreniawa – Małopolski utracjusz i hulaka – razem ze swoimi druhami, sołtysami i zbrojnymi dla odkupienia grzechów i zdobycia łupów wyruszyli razem z Krzyżowcami. Cel jest jeden: wrócić do swych domów bogatsi o solidny okup lub dwa.

Liczebność:
15 osób (stan: komplet)

Uzbrojenie i wygląd:
Ciężkozbrojni rycerze, doborowi zbrojni i średniozbrojni kusznicy.

Rola w podjeździe:
Do określenia przez dowódcę podjazdu.

Role w oddziale do zajęcia:
Dowódca pocztu, dowódca kuszników

Rekrutacja:
Na zaproszenie dowódcy.

Dowódca oddziału: