Org

Poczet Gryfitów pod dowództwem Bolesława Trąbki

Ogólna charakterystyka:
Ród Gryfitów niegdyś wpływowy, podupadł a jego znaczenie znacznie wśród możnych zmalało. Najstarszy z Gryfitów w przypływie gniewu na to jaki los spotkał jego ród, zdecydował na otwarte wsparcie Husytów, z którymi wcześniej sympatyzowali. Walka za sprawę kielicha doprowadzić może tylko do dwóch rozwiązań. Albo odbudują swoją pozycję, albo znikną pośród okrytych tajemnicą kart historii.

Liczebność:
do 15 osób

Rekrutacja:
Na zaproszenie

Uzbrojenie i wygląd:
Bardzo dobrze opancerzeni i wyposażeni. Na pierwszy rzut oka rozpoznać w nich rycerstwo.

Rola w podjeździe:
Przyjmą na siebie każde zadanie, które przybliży sprawę Kielicha do wygranej.

Role w oddziale do zajęcia:
Senior rodu – dowódca, zastępca