18.05 – 20.05.2023

Kocieczyn pod Kielcamim

PodręcznikFor English-speaking

O grze

Wszystko zaczęło się w Husincu Roku Pańskiego 1370, kiedy to pod chłopską strzechą na świat przyszedł kolejny, zdrowy chłopczyk – Jan Hus… Przynosił rodzinie wiele powodów do dumy, a jego życie znaczyło pasmo sukcesów przerastających wielokrotnie oczekiwania związane z pochodzeniem – najpierw zdobył tytuł magistra, potem otrzymał święcenia, objął funkcję dziekana, otrzymał tytuł doktora, aż w końcu został pierwszym czeskim rektorem uniwersytetu w Pradze. Jego ambicje i talenty nie mieściły się jednak w misji pięcia się po drabinie statusu społecznego. Za cel postawił sobie reformację Kościoła…

Czytaj więcej
O grze

Zgłoś się!

Kliknij i wypełnij formularz zgłoszeniowy. Po potwierdzeniu zgłoszenia otrzymasz e-mail z nr konta, na który należy przelać składkę w wysokości właściwej terminowi, w którym dokonujesz zgłoszenia. Co wtorek weryfikujemy otrzymane składki i wysyłamy wiadomości z potwierdzeniem.

zgłoszenie przez 5żzgłoszenie bezpośrednie

Do startu larpa pozostało:

Miesięce
Dni
Godzin
Minut
Sekund

Strony konfliktu

Armia Prokopa Gołego maszerowała na północ. Kurzawa ognia i słupy dymu wzbiły się znad wsi, palonych przez podjazdy Salavy i Fedka z Ostroga. Jasnoczerwonym ogniem eksplodowały strzechy Uciechowa. Zapłonęły Praus, Harthau i Rudelsdorf. Wkrótce cały niemal horyzont stał w ogniu. Była Wielkanoc. Boży bojownicy maszerowali na północ. Ze śpiewem na ustach. Všichni světí proste, nám toho spomozte, bychom s vámi bydlili, Jezukrista chválili! Kyrieleison! Była Wielkanoc. Chrystus prawdziwie zmartwychwstał. Pożoga ogarniała kraj…

BOŻY BOJOWNICY

W tej strategii znaczną rolę zaczynają odgrywać siły oddane pod dowództwo Vélka Kudelnika, obecne na grze. Gracze mają za zadanie okrążyć Głogówek od południa, forsując tajemniczy las Gołuchowski, by otworzyć husytom możliwość nękania tyłów krzyżowców i tym samym drogę na Głogówek. Kiedy naprzeciw im staje wrogi podjazd z symetrycznym zamierzeniem, stawka powodzenia manewru znacznie wzrasta.Dowódca Husyckiego podjazdu i jego przyboczni

Ogólna charakterystyka:
oddział pod bezpośrednim dowództwem Kudelnika i nie przyjmujący rozkazów od nikogo innego. Składa się na niego sześć zaufanych osób Kudelnika. Polega na nich w kwestii ochrony osobistej, konsultacji i codziennego oporządzania się. Doświadczeni strażnicy, uczeni i lojalni pachołkowie, bez reszty oddani sprawie kielicha.

Liczebność:
do 6 osób

Uzbrojenie i wygląd:
Zawsze pod bronią, dobrze ubrani i wyposażeni. 

Rola w podjeździe:
Dbają o bezpieczeństwo i dobrostan Kudelnika. Pilnują by miał wszystko, czego potrzebuje do pełnienia roli dowódcy. Są na każde jego słowo. O ile Walko nie poleci inaczej, strzegą go i służą mu u jego boku. W wyjątkowo ważnych sprawach  pełnią rolę kurierów lub posłów.

Przykładowe role w oddziale do zajęcia:
Przyboczny – rycerz, doradca – skarbnik, doradca – uczony, sługa – balwierz, sługa – podczaszy.

Rekrutacja:
Na zaproszenie.

Dowódca podjazdu Husytów:

Orebici (Sierotki)

Ogólna charakterystyka:
Sierotki, również Orebici, to cięższa piechota, znana ze swoich radykalnych poglądów na Sprawę Kielicha. Nazwa Sierotki powstała po jego śmierci Jana Žižki, co symbolizuje więź Orebitów ze zmarłym.

Liczebność:
do 15 osób

Uzbrojenie i wygląd:
Opancerzeni w brygantyny, napierśniki lub kolczugi na przeszywanicach. W ich skład wchodzą pawężnicy, sudlecznicy, cepnicy itd.

Rola w podjeździe:
Do uzupełnienia przez dowódcę podjazdu.

Role w oddziale do zajęcia:
Dowódca, zastępca dowódcy

O dowódcy oddziału:

Taboryci Prascy

Ogólna charakterystyka:
Oddział lekkiej piechoty, głównie strzelcy, stanowią głównie załogi wozów taborowych i formacje strzelczą z osłoną mobilnych plutei czy pawęży. Zwykle dwa 7-osobowe pododdziały obsługują po jednym wozie.

Liczebność:
do 15 osób

Uzbrojenie i wygląd:
Lekko opancerzeni przeszywanicami, kolczugami, elementami płytowymi. Uzbrojeni w kusze, łuki, piszczele i broń boczną, pawęże, cepy bojowe.
Uwaga – opłacamy transport wozów

Rola w podjeździe:
Obsługiwany przez oddział wóz bojowy (zapewniany przez organizatorów), oraz wyposażenie, predestynują taborytów do ról defensywnych lub stopniowego zdobywania terenu i umacniania przyczółków.

Role w oddziale do zajęcia:
Dowódca, zastępca dowódcy.

O dowódcy oddziału:

Poczet rycerski pana Maczka von Swemmelwitz herbu Półnur

Ogólna charakterystyka:
Szlachetnie urodzony Maczek, pan na Swemmelwitz, do niedawna lennik księcia biskupa wrocławskiego Konrada, stawi się na wyprawę wiodąc kopię wraz z czeladzią obozową. Pan Maczek, noszący koguta czarnego w polu srebrnym, wielkim jest wojennikiem ród swój wywodzącym z dalekiej Francji. Przodkowie jego pod samym cesarzem Karolem szli na pomoc Rolandowi, gdy zadął on w swój róg Olifant.

Jak i owi przodkowe tak i pan Maczek teraz idzie w sukurs stronie chrześcijańskiej przeciw zdradzieckiemu przeciwnikowi. Choć diabeł się w ornat biskupa Konrada przebrał, nie saraceńskie szaty, nie zmyli on jednak szlachetnego serca i czujnego wzroku pana Maczka, który choćby za cenę swego życia chronić będzie prawdziwych chrześcijan przeciw wyzyskowi zasiadających na tronie Piotrowym tyranów, rekieterów i bezbożników.

Liczebność:
Do 15 osób

Uzbrojenie i wygląd:
Niejednolite, zależnie od pełnionej funkcji – ciężkozbrojni rycerze i giermkowie, lekko wyposażeni chłopi zaciągnięci pod broń

Rola w podjeździe:
Poczet pana Maczka jest mieszanką opancerzonego rycerstwa i jego poddanych, walczących jako zwarty oddział w którym poddani osłaniają swoich rycerzy. Poza walką zależy nam na oddaniu klimatu życia obozowego – gier, zabaw, śpiewu oraz tradycji rycerskiej.

Role w oddziale do zajęcia:
Dowódca – pan Maczek von Smemmelwitz, Sołtys- Kuno Deichert zwany “Syneczkiem” . Poza nimi w oddziale obecni są spokrewnieni rycerze, giermkowie, i chłopi pana Maczka (sołtys, młynarz, i inni mieszkańcy wsi). Mamy też miejsce na najemnych zbrojnych i chłopów, zarówno tych cnotliwych jak i grzesznych, rycerza z rodziny lub sąsiedztwa i czeladź obozową.

O dowódcy oddziału:

Poczet Gryfitów pod dowództwem Bolesława Trąbki

Ogólna charakterystyka:
Ród Gryfitów niegdyś wpływowy, podupadł a jego znaczenie znacznie wśród możnych zmalało. Najstarszy z Gryfitów w przypływie gniewu na to jaki los spotkał jego ród, zdecydował na otwarte wsparcie Husytów, z którymi wcześniej sympatyzowali. Walka za sprawę kielicha doprowadzić może tylko do dwóch rozwiązań. Albo odbudują swoją pozycję, albo znikną pośród okrytych tajemnicą kart historii.

Liczebność:
do 15 osób

Rekrutacja:
Na zaproszenie

Uzbrojenie i wygląd:
Bardzo dobrze opancerzeni i wyposażeni. Na pierwszy rzut oka rozpoznać w nich rycerstwo.

Rola w podjeździe:
Przyjmą na siebie każde zadanie, które przybliży sprawę Kielicha do wygranej.

Role w oddziale do zajęcia:
Senior rodu – dowódca, zastępca

Ochotnicy z polski pod wodzą Dobiesława Puchały

Ogólna charakterystyka:
Niejednolita zbieranina pod dowództwem Polaka – Dobiesława Puchały herbu Wieniawa. Puchała, choć sympatyzuje ze sprawą kielicha, liczy głównie na wykorzystanie wojennego zamieszania dla własnych korzyści.

W szeregach oddziału znalazło się miejsce zarówno dla kilku rycerzy – przyjaciół Puchały, jak i wytrawnych zabijaków, którzy pytają jedynie o pieniądze i cel do bicia. 

Liczebność:
do 15 osób

Uzbrojenie i wygląd:
Niejednolite, adekwatne do wybranych postaci.

Rola w podjeździe:
Do określenia przez dowódcę podjazdu.

Role w oddziale do zajęcia:
Dowódca – Puchała, drugi dowódca – szef zabijaków.

Czeladź obozowa – medycy prascy

Ogólna charakterystyka:
Kim są boży wojownicy bez opieki medycznej? Pozwolić ciału umrzeć od ran odniesionych w bitwie, nawet za słuszną sprawę, to jak zaprzepaścić jeden z największych boskich darów, jaki otrzymaliśmy od Stwórcy – życie. Jeśli Bóg będzie życzył sobie u swojego boku towarzystwa żołnierza walczącego po stronie Kielicha, niech tak się stanie, ale nie wcześniej niż uczynimy wszystko, by ten Bogu i Kielichowi służył jak najdłużej, tu na ziemi.
W szpitalu polowym medyków praskich jest miejsce dla wszystkich chcących nieść pomoc – tak medyków kształconych na uniwersytetach jak i mądrych znachorów, zakonnych sióstr i braci szpitalników jak i zdolnych zielarzy. Gdyż służba prawym ludziom, to służba Bogu.

– Eliška Ostravská, głowa szpitala polowego medyków praskich

Liczebność:
do 12 osób

Uzbrojenie i wygląd:
Ubrana głównie cywilnie, odpowiednio do wykonywanej pracy i podróży. Uzbrojenie podręczne lub brak.

Rola w podjeździe:
Ratować rannych i chorych z objęć śmierci. Prowadzenie obozowego i wysuniętego lazaretu.

Role w oddziale do zajęcia:
Magister (przywódca i przedstawiciel medyków), magister aptekarz (zastępca)

Przywódczyni oddziału:

Czeladź obozowa – taborowa drużyna kwatermistrzowska

Ogólna charakterystyka:
Kucharze, rzemieślnicy i parobkowie zarabiający na życie dbając o obóz i zaopatrzenie. Wydają posiłki i napitki, kontrolują stan zapasów, pełnią rolę tragarzy, rugają za nieporządek w obozie.

Liczebność:
3/10 osób – rekrutacja otwarta! Zgłoś się do dowódcy!

Uzbrojenie i wygląd:
Ubrana głównie cywilnie, odpowiednio do wykonywanej pracy i podróży. Uzbrojenie podręczne lub brak.

Rola w podjeździe:
Sprzedawać i wydawać posiłki i napitki (może też gotować – do uzgodnienia), dbać o obóz i obwarowania, zapewnić warunki do odpoczynku żołnierzom, ale przede wszystkim – robić interesy i dorobić się.

Role w oddziale do zajęcia:
Kwatermistrz, główny kucharz

O dowódcy oddziału:

Siatka wywiadowcza “Vogelsang”

Ogólna charakterystyka:
Różnorodna i kolorowa zbieranina bezwzględnie oddanych Sprawie Kielicha skurwysynów. Oprawcy, śledczy, byli urzędnicy; weterani pól bitew i zwiadowcy, kupcy, dyplomaci, byli duchowni katoliccy. Zawodowi kłamcy i sadyści.

Liczebność:
do 11 osób

Uzbrojenie i wygląd:
Zawsze pod bronią. Część kontrwywiadowcza i zwiadowcza raczej lekko opancerzona. Szpiedzy odpowiednio do przykrywki.

Rola w podjeździe:
Oddział jako całość ma za zadanie neutralizować podstępy przeciwnika i podejmować niebojowe działania szkodzące mu.
Kontrwywiad – obrona husytów przed działaniami wrogich szpiegów, przesłuchiwanie i próby przewerbowania jeńców oraz podejrzanych o szpiegostwo, dbanie o jeńców i o to, żeby nie uciekli, dbanie o morale, oddanie sprawie i porządek w obozie, ściganie dysydentów i dezerterów. Powinni być wyposażeni w (bezpieczne) narzędzia pomocne w przesłuchaniach.
Rozpoznanie – wykonuje zadania specjalne zlecone przez dowódcę oddziału. Jest tam, gdzie jest potrzebne. Czasem w obozie, czasem w terenie.
Szpiedzy – są zakonspirowani w szeregach wroga. Pozyskiwanie i przekazują wrażliwe informacje, werbują agentów, sabotują, sieją dezinformację i defetyzm, trują, kradną i mordują.

Role w oddziale do zajęcia:
Dowódca: Jaromir Plutka z Cieszyna – duchowny i prawnik z wykształcenia, oficjalnie nosi tytuł funkcję dowódcy zwiadu i poczty. Choć nie mija się to z prawdą, jego głównym zadaniem jest wykrywanie i neutralizowanie wrogich szpiegów, oraz koordynowanie działań swoich szpicli.

Szpieg 1 – zakonspirowany w szeregach wroga. W kontakcie z Plutką. (UWAGA! Trudna rola)

Szpieg 2 – uśpiony szpieg w szeregach wroga. Bez kontaktu z Plutką, czy znajomości drugiego szpiega. (UWAGA! Wyjątkowo trudna rola)

O dowódcy oddziału:

MIESZKAŃCY LASU

Gołuchowski las jest wyjątkowym miejscem. Kupcy i ludzie zmierzający do Głogówka omijają to zapomniane przez Boga miejsce szerokim łukiem. Nikt nie chce kłaść na szali swojej skóry tylko po to, aby przekonać się czy pogłoski krążące o tym miejscu nie są zbytnio przesadzone…. Pod koronami tutejszych drzew schronienie odnaleźli odtrąceni i prześladowani przez chrześcijański porządek Europy – poganie, banici, raubritterzy, czarownice i różne diabły, z którymi te tańczą na sabatach.


Zielarki – matrony lasu

Ogólna charakterystyka:
Dawno temu poza lasem krzyczano za nimi: „wiedźmy!” i grożono śmiercią na stosie. Swoje przeznaczenie i bezpieczny dom odnalazły w tym pradawnym lesie i teraz to one decydują o życiu i śmierci śmiałków, z którymi przychodzi im przeciąć swe ścieżki. W lesie mają władzę, a las ma w nich swe opiekunki.

Trzy siostry są piękne, młode, mądre i mają dobrotliwe dusze, a przynajmniej tak widzą Ci, którzy nie sprowadzili na siebie ich gniewu. Służą potrzebom lasu, jego mieszkańców i epizodycznych gości. Jednoczą ich i przewodzą im. Pełnią rolę gospodyń i mistrzyń obrządków. Starają się poznać sekrety lasu, aby zapewnić istnienie wszystkim, których uciska religia Krzyża.

Czy zdołają się ukryć przed przetaczającymi się przez Las wojownikami, czy też uda im się nawiązać korzystne porozumienie?

Trudna gra między młotem a kowadłem!

Liczebność:
do 3 osób

Uzbrojenie i wygląd:
Gra wiedźmami wymaga dwóch wariantów stroju – jednego właściwego XV-wiecznym kobietom, zielarkom, oraz drugiego bardziej swoistego dla wiedźm. Pierwszy ma dać szansę na ukrywanie się pośród zwykłych ludzi. Drugi wariant powinien być noszony w trakcie odczyniania rytuałów.

Rola na Rejzie:
zapewnianie lasowi aury pogaństwa, prowadzenie wydarzeń fabularnych i rytuałów, handel ziołami, medykamentami i wiedzą. (Prosimy być gotowym na spalenie na stosie w wypadku niepowodzenia dyplomacji).

Opiekunki lasu:

Ania Szyller jako najstarsza siostra
Karolina Bazylewicz
Edyta Ciechanowicz

Raubritterzy braci Kozel

Ogólna charakterystyka:
Bracia Wilko i Vaclav herbu Kozel pochodzą z Żyliny i są jedynymi synami niezbyt zamożnego rodu rycerskiego Pokorny. W młodości byli przygotowywani do pełnienia rycerskich obowiązków, ale plany te przekreślił incydent w który zamieszana była ich siostra Vladislava i lokalny klecha. Ksiądz ten zbałamucił bezbronną siostrę wbrew woli rodziny, gdy ta była już przeznaczona komu innemu. Rozwścieczeni bracia bez chwili namysłu zamordowali duchownego. Dzięki koneksjom ojca uniknęli kary śmierci, jednak nie kary w ogóle. Braci dosięgła eksomunika, wygnanie z rodzinnej Żyliny i pozbawienie majątku. Vladislavę zaś, w celu odpokutowania za grzech cudzołóstwa, wysłano potajemnie do któregoś z czeskich zakonów. Odtąd Wilko, Vaclav i ich najwierniejsi pocztowi ukrywają się po lasach i rabują, aby przeżyć i dożyć dnia odnalezienia i zjednania się z Vladislavą.

Liczebność:
ok. 15 osób

Uzbrojenie i wygląd:
Rycerze-zbójcy – zniszczone rycerskie wyposażenie i odzienie. Towarzyszący im knechci – zniszczone, brudne średnie opancerzenie.

Rola na Rejzie:
Nękać i grabić intruzów. Być może czasowo lub na stałe przejść na jedną ze stron. Zabezpieczyć święto w Lesie. Współtworzyć wydarzenia fabularne. (Gracze otrzymają briefing fabularny przed grą, który pozwoli im podjąć starania na rzecz odzyskania swojej dawnej pozycji lub wymierzenia zemsty winowajcom.)

Dowódca:

Maruderzy-dezerterzy

Ogólna charakterystyka:
Dekada wojny, chaosu, walki o szczytne idee. Gwałtów, morderstw i niesienia pożogi. Codziennego zaglądania śmierci w oczy. Tak jak w kółko powtarzane słowo dla Ciebie wojna ta straciła już sens. Walka za ludzi, którzy gardzą Twoim życiem obrzydła Ci na wskroś. Jeśli nie możesz wieść spokojnego życia chcesz mieć z niego coś dla siebie. Rzuciłeś walkę za sprawę kielicha lub za jedność wiary i dołączyłeś do ludzi wolnych, rozlewających krew tylko we własnym imieniu.

Myślałeś, że pożegnałeś się z wojną na dobre, jednak odnalazła i osaczyła Cię.

Liczebność:
ok. 15 osób

Uzbrojenie i wygląd:
Dowolne uzbrojenie nawiązujące do piechoty husyckiej lub krzyżowców. Bardziej zniszczone. Może nosić ślady ostentacyjnego wyprucia lub przykrycia symboli dawnego oddziału.

Rola na Rejzie
Nękać i grabić intruzów. Pomagać wiedźmom. Współtworzyć wydarzenia fabularne. Spróbować znaleźć sposób, żeby wyjść cało z tej beznadziejnej sytuacji.

O dowódcy oddziału:

Mieszkańcy osadki zwanej Czeremszynem

Ogólna charakterystyka:
Mieszkasz w lesie z dziada-pradziada, a może uszedłeś tu dopiero niedawno przed wojenną pożogą i donosami zawistnych sąsiadów. Poznałeś pokój i wolność oferowany przez las i nie zamieniłbyś go na nic innego.

Liczebność:
10 – 15 osób

Uzbrojenie i wygląd:
Średniowieczne odzienie niskich warstw społecznych lub tradycyjne słowiańskie. Za broń służą Ci narzędzia codziennej pracy.

Rola na Rejzie:
Odgrywanie ludności cywilnej znajdującej się pomiędzy młotem a kowadłem wrogich sobie armii.

O dowódcy oddziału:

Leśne licha

Ogólna charakterystyka:
Leśne licha i ukrywający się heretycy – postaci epizodyczne Las jest miejscem sabatów, czyli zlotu czarnoksiężników i wiedźm, którzy, Pan raczy wiedzieć, co tam robią. Ponadto podobno mieszkają tam też najróżniejsze złe duchy i istoty potępione przez Pana. Ich aktywność rośnie wraz ze zbliżającym się świętem.

Jeśli chcesz zająć rolę heretyka, badacza zakazanej wiedzy, czciciela sił piekielnych lub potwora, zgłoś się do innego oddziału i przekaż nam odpowiednią informację. Będziesz potrzebował dwóch zestawów strojów. Będziemy z Tobą współpracować przy przygotowaniu się do tej roli.

Liczebność:
5 potworów, utajniona liczba członków sekty

Uzbrojenie i wygląd:
Sekciarze – czarne szaty z symbolami magicznymi, potwory – odpowiednio do słowiańskich podań.

Rola na Rejzie:
Ubarwienie gry, wniesienie wątku wewnętrznych podejrzeń i ew. dyplomacji z lasem.

Zgłoszenia:

KRZYŻOWCY

Podjazd von Hunta obecny na grze to część większej armii, powołanej na polecenie Cesarza HRE i Króla Czech- Zygmunta Luksemburczyka, dowodzonej przez Biskupa Wrocławskiego Konrada IV księcia oleśnickiego.
Oddziałom Kuczera von Hunta wyznaczono za cel zabezpieczenie południowej flanki wojsk, poprzez związanie i pokonanie wrogiego podjazdu, próbującego przebyć Pralas na południe od Głogówka. 


Dowódca krzyżowców i jego przyboczni

Ogólna charakterystyka:
oddział pod bezpośrednim dowództwem von Hunta i nie przyjmujący rozkazów od nikogo innego. Składa się na niego sześć zaufanych osób dowódcy podjazdu. Polega na nich w kwestii ochrony osobistej, konsultacji i codziennego oporządzania się. Doświadczeni strażnicy, uczeni i lojalni pachołkowie.

Liczebność:
do 6 osób

Uzbrojenie i wygląd:
Zawsze pod bronią, dobrze ubrani i wyposażeni. 

Rola w podjeździe:
Dbają o bezpieczeństwo i dobrostan von Hunta. Pilnują by miał wszystko, czego potrzebuje do pełnienia roli dowódcy. Są na każde jego słowo. O ile Kuczery nie poleci inaczej, strzegą go i służą mu u jego boku. W wyjątkowo ważnych sprawach  pełnią rolę kurierów lub posłów.

Przykładowe role w oddziale do zajęcia:
Przyboczny – rycerz, doradca – skarbnik, doradca – uczony, sługa – balwierz, sługa – podczaszy.

Rekrutacja:
Na zaproszenie.

Dowódca podjazdu Husytów:

Hufiec zaciężny Biskupa Wrocławskiego

Ogólna charakterystyka:
Zahartowana w boju piechota zaciężna na żołdzie biskupa wrocławskiego Konrada Oleśnickiego. Nie jest ich wielu. Zwykle biskup trzyma ich blisko siebie. Rosłe chłopy pochodzenia chłopskiego lub mieszczańskiego, wdzięczni biskupowi za dobrą pracę i godną pozycję społeczną.

Liczebność:
do 15 osób

Uzbrojenie i wygląd:
Opancerzeni w kolczugi noszone na przeszywanicach, niektórzy posiadają elementy płytowe. Część posiada kusze i pawęże, część broń drzewcową: gizarmy, piki, berdysze, glewie, czy włócznie. Noszą się w barwach herbu biskupa, czyli czerwono-żółtej szachownicy.

Rola w podjeździe:
Biskup Konrad ufa, że wysyłając z podjazdem swoich najbardziej zaufanych siepaczy nie zostanie zawiedzony rezultatem. Wie, że nie oddadzą pola najbardziej doborowym oddziałom wroga.

Role w oddziale do zajęcia:
Rycerz – dowódca zbrojnych, giermek – zastępca dowódcy, starający się o ostrogi i pas.

Dowódca oddziału:

Kopia Joannitów z Lwówka Śląskiego

Ogólna charakterystyka:
Ciężka piechota zdeterminowana do tępienia wszelkich przejawów herezji i wrogów Kościoła. Z pieśnią na ustach niesie wrogom oczyszczający ogień i żelazo.

Liczebność:
do 15 osób

Uzbrojenie i wygląd:
Ubiory wg. reguły zakonu na wiek XV.

Rola w podjeździe:
Do określenia przez dowódcę podjazdu.

Role w oddziale do zajęcia:
Brat-rycerz dowódca, brat-rycerz zastępca dowódcy.

Dowódca oddziału:

Kopia Krzyżowców z Czerwoną Gwiazdą z Wrocławia

Ogólna charakterystyka:
Rycerze, duszpasterze, szpitalnicy. Darzą wroga litością, unikając zbędnego okrucieństwa. Na ich regułę zapewne miał wpływ fakt, że pochodzą z jedynego rzymskokatolickiego zakonu rycerskiego założonego przez kobietę. Ich pryncypia są jednak poddawane próbie, odkąd macierzysta ziemia czeska stała się domem herezji husyckiej. 

Liczebność:
do 15 osób

Uzbrojenie i wygląd:
Ich znakiem rozpoznawczym są czarne szaty noszące czerwone krzyż i gwiazdę. Ochronę zapewniają im kolczugi lub napierśniki noszone na przeszywanicach. Ich ulubionym uzbrojeniem są krótkie włócznie, miecze, topory i tarcze.

Rola w podjeździe:
Do określenia przez dowódcę podjazdu.

Role w oddziale do zajęcia:
Brat-rycerz dowódca, brat-rycerz zastępca dowódcy

Dowódca oddziału:

Ochotniczy Hufiec Rycerstwa Śląskiego

Ogólna charakterystyka:
Duma i kwiat śląska. Najlepsi z najlepszych. Wojna to ich żywioł. Istnienie husyckich heretyków zaciska ich pięści, ale agresja, której się dopuszczają, organizując wypady łupieżcze na ich ziemie wprawia ich w furię. Nie wypuszczą ze swych rąk żywego husyty.

Liczebność:
do 15 osób

Uzbrojenie i wygląd:
Ciężko opancerzeni, noszący z dumą swoje barwy herbowe i herby. Każdy dzierży swoją ulubioną broń. Ale towarzyszący im giermkowie… zależnie od majętności rodu.

Rola w podjeździe:
Do określenia przez dowódcę pojazdu.

Role w oddziale do zajęcia:
Rycerz dowódca (najbardziej majętny i poważany), rycerz zastępca.

Dowódca oddziału:

Ochotnicza drużyna krzyżowców z państw Europy

Ogólna charakterystyka:
Kwiat europejskiego rycerstwa. Ochotnicy głodni sławy lub odbywający pokutę za niecne uczynki. Anglicy, Francuzi, Niemcy, Włosi. Przybyli, aby okryć się chwałą szarżując konno na wroga. Wielce im nie w smak zadanie forsowania pieszo drogi przez las. Lubią wysługiwać się swoimi giermkami.

Liczebność:
do 15 osób

Uzbrojenie i wygląd:
Zachodnioeuropejska moda i uzbrojenie.

Rola w podjeździe:
Do określenia przez dowódcę podjazdu.

Role w oddziale do zajęcia:
Wybrany w głosowaniu rycerz dowódca, …zastępca.

Dowódca oddziału:

Poczet rycerski Michała Kmity herbu Śreniawa

Ogólna charakterystyka:
Michał Kmita herbu Śreniawa – Małopolski utracjusz i hulaka – razem ze swoimi druhami, sołtysami i zbrojnymi dla odkupienia grzechów i zdobycia łupów wyruszyli razem z Krzyżowcami. Cel jest jeden: wrócić do swych domów bogatsi o solidny okup lub dwa.

Liczebność:
15 osób (stan: komplet)

Uzbrojenie i wygląd:
Ciężkozbrojni rycerze, doborowi zbrojni i średniozbrojni kusznicy.

Rola w podjeździe:
Do określenia przez dowódcę podjazdu.

Role w oddziale do zajęcia:
Dowódca pocztu, dowódca kuszników

Rekrutacja:
Na zaproszenie dowódcy.

Dowódca oddziału:

Poczet duchowieństwa i inkwizycji dominikańskiej

Ogólna charakterystyka:
Zakonnicy dominikańscy, franciszkanie, oraz zaufani biskupa Konrada. Znają się na swojej robocie i nie spoczną dopóki nie wyplenią czeskich herezji. Nie przebierają w środkach, ponieważ wierzą, że życie niewinnej osoby, to mała cena za Królewstwo Boże na ziemi. Poza tym nie ma naprawdę niewinnych. Amen. Nie znają się na żartach. Patrzą na ręce wszystkim.

Liczebność:
do 11 osób

Uzbrojenie i wygląd:
Zawsze pod bronią. Część kontrwywiadowcza i zwiadowcza raczej lekko opancerzona. Szpiedzy odpowiednio do przykrywki.

Rola w podjeździe:
Oddział jako całość ma za zadanie neutralizować podstępy przeciwnika i podejmować niebojowe działania szkodzące mu.
Kontrwywiad – obrona katolików przed działaniami wrogich szpiegów, przesłuchiwanie i próby przewerbowania jeńców oraz podejrzanych o szpiegostwo, dbanie o jeńców i o to, żeby nie uciekli, dbanie o morale, oddanie sprawie i porządek w obozie, ściganie dysydentów, dezerterów i wszelkiej maści wrogów porządku Kościoła Powszechnego. Powinni być wyposażeni w (bezpieczne) narzędzia pomocne w przesłuchaniach.
Rozpoznanie – wykonuje zadania specjalne zlecone przez dowódcę oddziału. Jest tam, gdzie jest potrzebne. Czasem w obozie, czasem w terenie.
Szpiedzy – są zakonspirowani w szeregach wroga. Pozyskiwanie i przekazują wrażliwe informacje, werbują agentów, sabotują, sieją dezinformację i defetyzm, trują, kradną i mordują. Na chwałę Pana!

Role w oddziale do zajęcia:
Dowódca: Ojciec Jan z Ząbkowic

Szpieg 1 – zakonspirowany w szeregach wroga. W kontakcie z ojcem Janem. (UWAGA! Trudna rola)

Szpieg 2 – uśpiony szpieg w szeregach wroga. Bez kontaktu z ojcem Janem, czy znajomości drugiego szpiega. (UWAGA! Wyjątkowo trudna rola)

O dowódcy oddziału:

Najemnicy von Tischlera

Ogólna charakterystyka:
Ludzie von Tischlera to najemna piechota werbowana z terenów całego Śląska przez młodszego z braci von Tischler. Zdyscyplinowana i dobrze wyszkolona jednostka, której trzon stanowią weterani walk w Italii i Francji. Oprócz tego, w swoich szeregach mają wyśmienitych szermierzy z wrocławskiej Fechtschule oraz puszkarzy. Cechuje ich elastyczny styl walki z wykorzystaniem pełnego wachlarzu możliwości oddziału. Żołnierze, których Von Tischler rekrutuje, są ludźmi prostymi, ale brutalnie skutecznymi w bitce. Dla pieniędzy zrobią wszystko.

Liczebność:
do 15 osób (stan: 11/15)

Uzbrojenie i wygląd:
Odziani są w przeszywanice, elementy kolcze oraz płytowe, hełmy typowe dla piechoty, jak kapaliny i łebki. Oddział uzbrojony jest przede wszystkim w pawęże oraz broń drzewcową, wsparty przez strzelców posługujących się różnorodnym orężem – piszczelami, kuszami, łukami, a nawet procami.

Rola w podjeździe:
Oddział Von Tischlera jest formacją wielozadaniową i mobilną, a dzięki swojemu charakterowi może szybko reagować na zmieniające się środowisko pola walki.

Role w oddziale do zajęcia:
Dowódca najemników, zastępca dowódcy najemników.

Rekrutacja:
Na zaproszenie dowódcy.

Dowódca oddziału:

Czeladź obozowa – medycy wrocławscy

Ogólna charakterystyka:
Uczeni i nadal pobierający nauki w różnych specjalizacjach. Pod przymusem, czy z potrzeby serca ciągną za wojskiem starając się ratować życie i zdrowie żołnierzy oraz pomagając w rozmaitych drobniejszych dolegliwościach… na miarę swoich możliwości.

Liczebność:
do 15 osób

Uzbrojenie i wygląd:
Ubrana głównie cywilnie, odpowiednio do wykonywanej pracy i podróży. Uzbrojenie podręczne lub brak.

Rola w podjeździe:
Ratować rannych i chorych z objęć śmierci. Prowadzenie obozowego i wysuniętego lazaretu.

Role w oddziale do zajęcia:
Magister (przywódca i przedstawiciel medyków), magister aptekarz (zastępca)

O szefach czeladzi obozowej:

Czeladź obozowa – drużyna kwatermistrzowska

Ogólna charakterystyka:
Ludność wspierająca katolicki wysiłek wojenny, a ciągnąca za wojskiem i zarabiająca na życie dbając o obóz i zaopatrzenie. Wydają posiłki i napitki, kontrolują stan zaopatrzenia, pełnią rolę tragarzy, rugają za nieporządek w obozie.

Liczebność:
do 10 osób

Uzbrojenie i wygląd:
Ubrana głównie cywilnie, odpowiednio do wykonywanej pracy i podróży. Uzbrojenie podręczne lub brak.

Rola w podjeździe:
Sprzedawać i wydawać posiłki i napitki (może też gotować – do uzgodnienia), dbać o obóz i obwarowania, zapewnić warunki do odpoczynku żołnierzom, ale przede wszystkim – robić interesy i dorobić się.

Role w oddziale do zajęcia:
Kwatermistrz, główny kucharz

O szefach czeladzi obozowej:

Nasi partnerzy